531 Kościół z domem parafialnym w Lusówku

531 Kościół z domem parafialnym w Lusówku