ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przełożenie planów Inwestora na język architektury, przy zachowaniu rozsądku budżetowego, jest umiejętnością popartą szeroką wiedzą i doświadczeniem, wspomaganą wysoką jakością i stabilnością współpracy, gwarantowaną odpowiednim doborem zespołu projektowego oraz narzędzi do realizacji zakresu i rodzaju projektu. Znajomość praw i realiów sektora budowlanego, pozwala na rozszerzenie oferty o nadzory i zastępstwo inwestorskie, czyli aktywne reprezentowanie Inwestora z szeroką kontrolą finansową w kontekście przyjętego harmonogramu stanu zaawansowania inwestycji.

Prace projektowe, coraz częściej na życzenie Inwestora, poprzedzamy wielopoziomowymi analizami przedsięwzięcia w kontekstach lokalnych i ponadlokalnych, ze stałym doradztwem inwestycyjnym od zakupu nieruchomości, przez wszystkie etapy projektowo-budowlane do zakończenia budowy. Specyfika części inwestycji, szczególnie w profilach czułych na zmiany rynkowe, wydłuża naszą aktywność też o okres eksploatacji budynku, szczególnie w zakresie zmian aranżacji, wtórnej komercjalizacji, przebudów i zmian sposobów użytkowania.