604 Klinika dentystyczna z częścią mieszkalną w Poznaniu

604 Klinika dentystyczna z częścią mieszkalną w Poznaniu