604 Klinika dentystyczna z częścią mieszkalną w Poznaniu

604 Klinika dentystyczna z częścią mieszkalną w Poznaniu

604 Klinika dentystyczna z częścią mieszkalną w Poznaniu. BAKALARCZYK GRUPA PROJEKTOWA - Architekt Poznań. Widok od frontu.