602 Klinika medycyny estetycznej w Poznaniu

602 Klinika medycyny estetycznej w Poznaniu

602 Klinika medycyny estetycznej w Poznaniu. BAKALARCZYK GRUPA PROJEKTOWA - Architekt Poznań. Widok 1.
602 Klinika medycyny estetycznej w Poznaniu. BAKALARCZYK GRUPA PROJEKTOWA - Architekt Poznań. Widok 2.