RODZAJE PROJEKTÓW

Projekty wielobranżowe budynków mieszkalnych, przemysłowych, usługowych, handlowych, biurowych, spełniające ustawowe wymagania dotyczące ich formy i zakresu, zawierają opracowania:

 • architektoniczne,
 • konstrukcyjno-budowlane,
 • sanitarne,
 • elektryczne,

z opcją rozbudowy dokumentacji o projekty:

 • drogowe,
 • instalacyjne w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjne w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,telekomunikacyjne,
 • architektury krajobrazu i zieleni,
 • konserwatorskie,
 • geotechniczne,
 • archeologiczne,
 • akustyczne,
 • symulacji pożaru,
 • środowiskowe,
 • geodezyjne,

a także ich pełne uzgodnienia w zakresie:ppoż, bhp, sanepid.